Terrat

  • L'enginyer de professió ofereix solucions personalitzades per als vostres projectes

    L'enginyer de professió ofereix solucions personalitzades per als vostres projectes

    Amb el creixent èmfasi global en les energies renovables i el desenvolupament de projectes, els sistemes fotovoltaics distribuïts, especialment les aplicacions fotovoltaiques de cobertes en fàbriques, zones comercials i residencials, estan emergint i ocupant una quota de mercat important.

    El sistema fotovoltaic del terrat té una àmplia gamma d'aplicacions, i el sistema BOS del terrat autodissenyat de Synwell, té àmplies perspectives d'aplicació en terrats residencials i comercials.